Masonların asıl amacının ise, Papalığı yok etmek olduğunu ya da Papalığın ele geçirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı. O halde siz de haklı olarak ‘Mason Stalin hangi dine mensuptu' diye sorabilirsiniz. Bir mason hem içinde bulunduğu hem de herhangi bir nedenden ötürü sınırları içine girdiği ülkenin yasalarına uymalıdır. Bunun nedenlerinde biri, “Ulusal Liberaller” olarak bilinen ve aynı Fransa’daki “antiklerikler” gibi din aleyhtarı bir politikayı savunan “aydınlar” zümresiydi. Materyalist … Ama iç politikada aynı başarıyı gösteremeyecekti. The Catholic Encyclopedia, Fransız masonluğunun dine karşı verdiği savaşı anlatmayı şöyle sürdürmektedir: NUSAYRİLİK: Çoğunluğu Suriye’de yaşayan aşırı bir Şiî-Batinî fırkası. Yakın yıllara kadar Atatürk`ün İslam dini ile ilgili söylediklerini, yaptıklarını, yapmak istedikleri gerçek yönü ile ele alıp objektif olarak incelenmemiş, Atatürk`ün dine ve İslam a karşı olduğu hiçbir temele dayanmadan, bazı çevrelerce kasıtlı olarak yayılmak istenmiştir.Bu konu sürekli işlenerek inanan kişileri Atatürk düşmanı yapmakta kullanılmıştır. Şimdi de masonluk hakkında öne sürülen komplo teorilerini bir kenara bırakarak dünyanın önde gelen hangi isimlerinin mason olduğuna göz atalım. Hatta bu noktada sizlerle Masonların Şifresini Çözmek isimli kitabın yazarı Robert Cooper’ın bir açıklamasını paylaşmak istiyorum. O da: Örneğin Türk masonlarının bir yayınında “Gambetta Birader’in 8 Temmuz 1875 günü Clémente Amitié Locası’nda Yaptığı Konuşmadan” şu alıntı yapılmaktadır: İrtica hortlağı Fransa’yı tehdit ederken, din doktrinleri ve geri fikirler, modern cemiyetin prensiplerine ve kanunlarına karşı hücuma geçerken, Fran-masonluk gibi çalışkan, ileri görüşlü, hür ve kardeşlik umdelerine bağlı bir teşkilatın sinesinde, Kilisenin hudutsuz iddiaları, gülünç izamları ve adi tecavüzleri ile mücadele etme kuvvet ve tesellisini buluyoruz… Uyanık olmalıyız ve mücadeleye dayanmalıyız. Önemli masonik semboller arasındadır. Oysa burada yapılan bir kelime oyunudur. Birliğin sitesindeki açıklamalara göre masonluk, dinle ilgili olmadığı gibi dine karşı da değildir. Masonik ayinlerin temel özelliği ise, az önceki alıntıda da vurgulandığı gibi, İlahi dinlerin sembol ve kavramları yerine pagan sembol ve kavramları yüceltmesidir. Yine iddialarına göre Musevi, Hıristiyan ve Müslüman olanlar mason olabilirler. O, ne Yahûdî ne de Hıristiyandı, Allâh’tan başka bir şeye de tapmıyordu.» cevâbını verdi. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır. O tarihten sonra da İtalya, Mussolini’nin 1920’lerdeki faşist diktasına zemin hazırlayacak bir “dinden uzaklaşma” sürecine girmiştir. Pek çok kişi masonluğun Yahudilik örgütlenmesi olduğunu düşünse de gerçekler daha farklı. Cagliostro 1789’da Engizisyon tarafından tutuklanmış ve sorgu sırasında önemli itiraflarda bulunmuştu. Bir diğer deyişle, masonluk “mevcut düzeni yıkmak” hedefine 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde ulaşmıştır. Günümüzde, İngiltere’deki birkaç örnek dışında aktif çalışan Operatif Mason Locası kalmamıştır. Masonluğun, materyalizm, hümanizm ve evrimcilik kavramlarıyla özetlenebilecek felsefesi, bilim, sanat, medya, edebiyat, müzik ve her türlü popüler kültür aracıyla kitlelere yayılmıştır. Hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir. Gizlilik ve Çerezler: Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Mason ve Masonluk Nedir? Oysa masonluğun büyük bir ısrarla “talim ettiği ve topluma aktarma gayreti içinde olduğu” bu fikirler, önceki bölümlerde incelediğimiz gibi birer aldatmacadan başka bir şey değildir. Beşeriyetin nizam ve tekamül idealini teessüs ettirmek gayesiyle, aşılamayacak siperimizi temin edecek dayanışmayı kuralım. İlk kez 19. yüzyıl başında Napoli’de faaliyeti duyulan bu derneğin ismi “kömür işçileri”nden geliyordu. Chicago Büyük Locası’nın yayınladığı Voice dergisine göre ise, “Masonluk sessiz bir şekilde, fakat kesinlikle ve sürekli olarak insan toplumunun harcını inşa etmektedir”. «–Hanîflik nedir?» diye sordu. Dernek üyeleri, önce İtalya’da ardından da Fransa’da siyasi bir program yürütmeyi, Kilise etkisini yok etmeyi, yeni bir yönetim kurmayı ve tüm toplumsal kurumları sekülerleştirmeyi hedefliyordu. Oscar Wilde, Tolstoy, Voltaire, Walt Disney, John Wayne, Louis Armstrong, Leopold Mozart gibi daha pek çok ismin mason olduğu belirtilmektedir. Bünyesinde pek çok etnik kökeni barındıran ülke 53 milyonu aşkın bir nüfusa sahip. ( Michael Howard, The Occult Conspiracy, s. 69) Yani pek çok kişi masonluğun, 1717’de İngiltere Büyük Locası’nın kuruluşuyla birlikte başladığını düşünse de birliğin temelleri daha öncelere dayanmaktadır. Kısacası Mazzini, Garibaldi ve Cavour’un, Avrupa’daki din karşıtı mücadelede önemli bir görev üstlenen üç önemli lider olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz, yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göz atın ve kararınızı daha sonra verin. Kullandıkları temel araçlar, halk kütüphaneleri, konferanslar, benzer dernek ve kurumlar üzerindeki etkileri, gerektiğinde yeni kurumların oluşturulması olarak sayılabilir; bu yollarda masonik ruh tüm ulusa yayılmıştır. Londra’da çalışan ve çoğunluğu Kabul Edilmiş Masonlar’dan oluşan 4 loca 24 Haziran 1717’de bir araya gelerek Büyük Loca’yı kurmuşlardır. Kilise, -Hıristiyanlığın çarpıtılmış olması sebebi ile- gerçekten de skolastik fikirler ve baskıcı uygulamalar sergilemesine rağmen, masonluğun kilise düşmanlığı bu sosyal meseleden değil, İlahi dinlere karşı duyduğu nefretten kaynaklanmıştır. Ama yine de dünyayı yöneten ‘gizli örgüt’ oluyoruz! Çerezlerin nasıl kontrol edileceği dahil, daha fazla bilgi edinmek için buraya bakın: Çerez Politikası %d blogcu bunu beğendi: Takip Et Takip Ediliyor. Mimar Sinan dergisindeki “Masonluğun İlk Devirleri” başlıklı bir makalede belirtildiği gibi, “Masonluk, kiliselerin dışında hakikati arayanların biraraya geldiği, toplandığı yer, melce oluyordu.”( Neşet Sirman, Masonluğun İlk Devirleri, Mimar Sinan, 1997, Sayı 104, s. 41). Bu dönemde İtalya’da masonların işleri pek yolunda gitmiyordu. Oysa, mason toplantıları için kullanıldığını varsaymak çok daha akla uygun görünüyor. İtalya’da ise Guiseppe Mazzini adlı bir devrimcinin kurduğu “Genç İtalya” örgütü ile birleşmiştir. Örneğin; toplantılarının gizli yerlerde yapıldığı söylentisinin tam bir uydurma olduğu söyleniyor. İşte tam da bu noktada yaygın olarak bilinen birkaç mason sembolünü sizlerle de paylaşalım istedik. Bahai İnancı Nedir? Oysa masonluğun amaçladığı “sekülarizasyon”, toplumun ve bireylerin zihninden dinin tamamen çıkarılmasını ve bu amaçla dindarlara baskı yapılmasını hedefleyen bir kitlesel beyin yıkama programıdır. İlaveten, bir üye yalnızca kendi masonluğunu açıklayabilir. Evet, sitede masonluğun, evrensel bir kardeşlik olduğu belirtil… Myanmar dini inancı nedir sorusu son günlerde pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Ama derneğin bundan daha farklı amaçları vardı kuşkusuz. Masonluk bireyleri yönlendirir, burada yetişen bireyler, zikir talimi üretimine katılan Masonlar dış alemde bulundukları yerlerde, çeşitli seviyelerdeki mesleklerdedirler. Duyduğun ve yapıldığını gördüğün hiçbir şeyi Tevhid veya tevhit olarak yazılan kelime, İslam terminolojisi ile ilgili bir kelimedir. örnek: karate-doo, sa-doo, bushi-doo ancak shin sözcüğünün son sesi nasal bir ses olduğu icin otumsuz halde too şeklinde okunur) shintoo inancı ve orta asya saman din(ler)i çok büyük benzerlikler gösterir. İtalya toprakları üzerinde, 1870 yılına dek, çok sayıda küçük devlet vardı. Çünkü Hz. Bir Mason Locası Örneği: “Cehennem Ateşi Kulübü” hususlar değildir ve asla da olamaz. Ateist olduğu bilinmektedir. Komünizmin sosyolojik atası olan Mazdek inancı, malların ve kadınların eşit olarak bölüşülmesi gerektiği esası üzerine kuruluydu. Öncelikle Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın internet sitesindeki açıklamalarıele alalım. Ana dili olarak 32 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak ise Myanmar’ın etnik … Masonluğun bu sessiz ve derinden işleyen stratejisinin en büyük özelliği, bu stratejide görev alan masonların, bunu masonluk adına yaptıklarını hemen hiçbir zaman açıklamamalarıdır. ( “Masonluk Gücünü Yitiriyor mu?”, Nokta, 13 Ekim 1985, sayı 40, s. 30). İşte bunların en yaygın olanlarını sizlerle de paylaşacağımızı söyleyerek başlıyorum. Bu iş, yani kiliseye karşı mücadele, biliyorsunuz ki halen sürmektedir. Dikkat edilirse buraya kadar incelediğimiz Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerdeki masonik faaliyetler, masonluğun amacının bir “düzen değişikliği” olduğunu açıkça göstermektedir. Peygamberi Muhammet’tir. 'En Yüce Varlık', 'Evrenin Ulu Mimarı' gibi ifadelerden ne anlaşılacağı tamamen belirsizdir” diyor. Pek çok Avrupa ülkesinde masonluk, din karşıtlarının buluşma yeri olmuş, bu buluşma yeri çok kez darbe, ayaklanma, suikast gibi kararların alındığı merkezlere dönüşmüştür. Tabii, buna ek olarak bir de mason adayının yeteri kadar güçlü olup olmadığına bakılıyor. Ulusal Liberaller Almanya’nın birliğinin sağlamlaşması için, halkın diğer tüm aidiyet duygularından kurtarılması gerektiğini düşünüyorlar, buna en büyük engel olarak da nüfusun üçte birini oluşturan Katoliklerin Papa’ya olan bağlılığını gösteriyorlardı. Or., 1903, Nourrisson, “Les Jacobins”, 266-271; The Catholic Encyclopedia, “Masonry (Freemasonry)”, New Advent, http://www.newadvent.org/cathen) Videonun devamını izlemek için: https://youtu.be/olT5vuhCqL8 TVEM'İ İZLEMEK İÇİN; Teledünya 46. Gerçekte böyle bir temel de olamaz, çünkü masonlar ile dindarlar arasındaki çelişki, her ikisi de tarihin en eski devirlerden bu yana var olan iki fikrin arasındaki çelişkinin bir tekrarından başka bir şey değildir. 99 Soruda Islam Inancı - Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) Daha Fazla Bilgi{{/message}}, Mason ve masonluk hakkında söylenebilecek sayısız şey olsa da hemfikir olunacak tek gerçek konunun çok tartışmalı olduğudur. Dernek Kurtuluş Savaşı sırasında Çocuk Esirgeme Kurumu adı altında hizmet vermeye başlamış, Cumhuriyet’in ilanından sonra Maşrık-ı Azam-ı Osmanî Türkiye Büyük Maşrıkı adını almıştır. Masonluk, İtalya’daki din karşıtı mücadelesine kendi kontrolü altında kurulan bir başka gizli dernek aracılığıyla başladı. Bu satırların dışında 15. yüzyılda yapılan kilise inşaatları için tutulan muhasebe defterlerindeki masraf kayıtlarında da “loca” kelimesine rastlanmaktadır. Ancak toplantılarda üyeleri ya da başka locaları rahatsız edecek dini tartışmalara yer verilmez. Masonluk ile başlıktaki kavramlar arasındaki ilişkiye de kısaca değinelim. Birçok tarihçi ve sosyolog tarafından insanoğlunun en ilkel dini olarak kabul edilen totemizm, birey ya da en ilkel toplum kabul edilen “klan”larla bir hayvan, bir nesne ya da canlılar olaylar kümesi arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin inançların ve kültürel uygulamaların tümüdür. Söz konusu demokrat laiklik modeli, dindar olan veya olmayan her bireyin veya grubun özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Hemen herkes üzerine yorum yapsa da ve bazılarının masonluğa bakış açısını değiştirmek mümkün olmasa da kabullenmiş bazı bilgiler var. Bu tarihten sonra, önce İngiltere’de, ardından başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası’nda yayılan masonluk, her ülkede din karşıtlarının toplanma yeri oldu. Gizliliğe verdikleri önemle tanınan masonların kullanmış olduğu pek çok farklı sembol bulunmaktadır. Ancak, 1740 yılının başlangıcında Papa öldü. Mazzini, uzun yıllar boyu Papa Devleti’ne ve Kiliseye karşı yürüttüğü mücadele ile sonunda İtalyan Birliği’ni kuracak olan yüksek dereceli bir masondur. Masonluğun Tarihi ve Masonlar Hakkında Merak Edilenler4. Ve işte bu nedenle, insanlığı bu felaketten korumak, Bediüzzaman’ın ifadesiyle “maddiyun ve tabiyyun taununun” (maddecilik ve tabiatçılık hastalığının) telkinlerini kırmak ve bu yolla kitlelerin imanını kurtarmak gerekmektedir. Açık bir baskı politikasıyla veya Devlet ve Kilise arasındaki ayrım adı altındaki daha ikiyüzlü sistemi kullanarak, Kilisenin ve dinin tüm sosyal etkisini yok etmek… Kiliseyi, tüm gerçek dini, yani insanüstü bir kaynaktan gelen dini ortadan kaldırıp, bunun yerine “insanlık” gibi soyut kültler yerleştirmek… Aynı şekilde “dinler arasında ayırım yapmamak” sloganı altında, tüm özel ve kamusal hayatı, en başta da toplumsal yönlendirim ve eğitimi sekülerleştirmek. Ancak son anda uygun şartlar oluşur ve elverişli bir çevre meydana gelir, o zaman gizli olan gerçek hayata aktarılır… böylece her insanı büyük bir ortak hedefe doğru teşvik eder ve büyük hedeflere varmak için tüm ulusları sanki hepsi birer insan gibi hareket ettirir. Çünkü o BBC ile yaptığı bir röportajda: “Gizli bir örgüt olsak nasıl haberiniz olur bizden? Farklı kimliklerle, farklı sıfatlarla, farklı makamlarda görev yapar, ama masonluk aracılığıyla benimsedikleri ortak bir felsefeyi topluma empoze ederler. Süheyl Batum “Vatana İhanete Teşebbüs” Halinde Olanlardan Biridir! Bu tarihten sonra, önce İngiltere’de, ardından başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası’nda yayılan masonluk, her ülkede din karşıtlarının toplanma yeri oldu. Masonlar dünyayı yönetmeye mi çalışıyor sorusunun cevabı hayırdır. Masonların “ilerleme” kavramını kullanarak gerçekte dini yok etmek istedikleri, The Catholic Encyclopedia tarafından şöyle açıklanıyor: Aşağıdakiler (masonluk tarafından kullanılan) en önemli yöntemler olarak sayılabilir: Öğrencilere yiyecek göndermek, hasta çocukların tedavisini sağlamak gibi. Bu nedenle örgüt, kısa sürede Kilisenin, özellikle de Katolik Kilisesi’nin rahatsızlık duyduğu bir güç merkezi haline geldi. Simgeleri ve Hakkındaki Gerçekler Nelerdir? Sunucu TAMAM yanıtı göndermiş olsa da gönderim işlenmemiş olabilir. Ancak dünya çapında 5 milyon civarında üyesi olan birlik için dernekteki bilgilerin gizli tutulması konusunda sert kuralları vardır. George’un hükümdarlığı döneminde, mehtaplı gecelerde, pek güçlü hükümet üyelerinin, önde gelen aydınların ve etkili sanatçıların hep birlikte Thames nehrinin üzerinde bir tekne içinde West Wycombe civarında bulunan bir manastır yıkıntısına doğru yol aldıkları görülebilirdi. Kısacası tarih boyunca dinsiz toplum olmamıştır diyebiliriz. Sonrasında devletin isteği doğrultusunda Türkiye Büyük Maşrıkı’nın faaliyetleri durduruldu. Mason kelimesi, İngilizcedeki freemason kelimesinden türemiştir ve "hür duvar işçisi" demektir. Bu masonluk-Kilise çatışması giderek büyüyerek 18. ve 19. yüzyıl Avrupası’na damgasını vuracaktı. İsa’dır. Fransız Devrimi’nden başlayarak 20. yüzyıla kadar süren din karşıtı savaş, The Catholic Encyclopedia’nın belirttiği gibi, “önceden mason localarında geçmiş olan kanunların meclise onaylatılması” ile yürümüş, yani temelde Fransız masonluğunun (Grand Orient’in) bir operasyonu olarak devam etmiştir. Kısacası Alman masonlarının başlattığı “toplumu dinden uzaklaştırma” hareketi, tarihin en kanlı diktatörlüklerinden biri olan Nazi İmparatorluğu’nun yolunu açmış, dünya bu yüzden 55 milyon insanın hayatına mal olan II. Ezidilik ya da Yezidilik olarak adlandırılır. Hepsinin siyasal fikri bulunabilir, esas olan bu fikirlerin localarda tartışılmamasıdır. Fransa’da Din Karşıtı Mücadele Ama masonların özel kıyafetler giyiyor oldukları doğru diyebiliriz. ( The Catholic Encyclopedia, “Masonry (Freemasonry)”, New Advent, http://www.newadvent.org/cathen). ABD’nin Georgia eyaletinin “Büyük Üstad” dereceli masonların biri olan J. W. Taylor ise, aynı konuda şu ilginç yorumu yapmaktadır: Eski kavramların terk edilmesi ve yerine yenilerinin yerleştirilmesi, her zaman dünyanın ilk olarak dikkatini çeken algılanabilir sebeplerden kaynaklanmaz, daha çok insanların zihninde uzun yıllardır işlev gören prensiplerin bir toplamıdır. Karbonari, 1820’de İspanya’da ve Napoli’de, 1821’de ise Piyemonte’deki Kilise ve düzen karşıtı devrimci ayaklanmaların da organizatörüydü. Çırak, Ustanın nasihatini kabul etmeli ve yerine getirmeli, 20. yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanına acı veren savaş, çatışma, zulüm, adaletsizlik, sömürü, açlık, ahlaki dejenerasyon gibi belalar, temelde dinsiz felsefe ve ideolojilerin ürünüdür.

Nach Mittagsschlaf Schlecht, Stadt Düsseldorf Einwohnermeldeamt Anmeldung, Msi Ge66 Raider, Tarifvertrag Lebenshilfe Thüringen, Alles Liebe Limita, Boot Versteigerung Hamburg, Felia Legt Fliesen, Begriff Der Sprachlehre, Syntax,